Beeldrijk Assen
Image default
Zakelijke dienstverlening

Dure energie

Wie pas naar de energieprijzen heeft gekeken, zal hier vast van geschrokken zijn. De kosten van de energie zijn namelijk de laatste tijd de pan uit gestegen. Zeker bepaalde sectoren zullen van deze prijzen schrikken omdat ze hier flink door geraakt worden. De glastuinbouwbedrijven zijn hier geen uitzondering op en daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in hun bedrijfssituatie. Deze hoge prijzen kunnen er namelijk voor zorgen dat bepaalde bedrijven klem raken. Hoe erg een bedrijf getroffen wordt, is afhankelijk van het energiecontract waarmee zij te maken hebben. Het kan voor sommige bedrijven zomaar betekenen dat ze meer dan verviervoudigen in de energiekosten. Volgens voorspellingen gaat meer dan de helft van de bedrijven in Nederland hier last van krijgen. Daarnaast is de energie niet de enige kosten die stijgen, ook meststoffen, plastic, plantmateriaal en folies zijn duurder geworden voor glastuinbouwbedrijven.

Belangrijk hierbij is dat er kostenbesparende maatregelen getroffen dienen te worden. Om de continuïteit van een bedrijf te waarborgen moeten verantwoordelijke maatregelen genomen worden. Het is hierbij verstandig om in gesprek te gaan met een accountantskantoor Westland en bedrijfsadviseur die verschillende scenario’s breed kan uitmeten en doorberekenen. Hiermee krijg je inzicht wat bepaalde beslissingen voor invloed zijn voor de bedrijfsvoering. Hierdoor wordt exact duidelijk wat er nodig is om de liquiditeit gezond te houden. Op deze manier kunnen de consequenties van bepaalde beslissingen op de beste manier behandeld worden.

Ook voor bedrijven die duurzame energie hebben zal de prijsstijging toch voelbaar zijn. Hoewel ze een stuk minder hard getroffen worden dan bedrijven die geen of haast geen duurzame energie hebben. Dit komt omdat de SDE subsidie op aardwarmte en biomassa wel gekoppeld is aan deze gasprijs. Wat wel zeker is, is dat glastuinbedrijven er verstandig aan doen om strategische keuzes te maken met betrekking tot het telen. Maak deze strategische keuzes met een agrarisch accountant.

http://weanaaldwijk.nl