Beeldrijk Assen
Image default
Verbouwen

Hoe sta jij er voor op het gebied van de RI&E?

Als ondernemer wil je natuurlijk zo veel mogelijk risico’s voorkomen. Er zijn immers al genoeg bedrijfsrisico’s. Denk hierbij aan opdrachtgevers die wel betalen, ziekte, verzekeringen maar ook bedrijfsongelukken. Wanneer alles op rolletjes loopt is er niets aan de hand. Maar dat wil je natuurlijk wel zo houden. Zorg er daarom voor dat de RI&E goed gewaarborgd is.

Zorg ervoor dat je inzicht hebt

Met een RI&E – Risico Inventarisatie & Evaluatie krijg je inzicht in alle verbeteringen op de werkvloer. Aan de hand van een branche RI&E of een toetsing door een kerndeskundige weet je dat de RI&E gewaarborgd is. Je krijgt inzicht in alle uitdagingen maar ook in mogelijke oplossingen. Door het maken van een vragenlijst krijg je bij de betere digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie systemen meteen een lijst van de te nemen stappen. Deze stappen worden ook wel het Plan van Aanpak genoemd. Beperk in eerste instantie de grootste en de meest voorkomende risico’s. Maak hierin een prioriteit.

Verplicht een RI&E

Iedere ondernemer met medewerkers moet een RI&E hebben. Dit ben je als ondernemer verplicht. Het is niet erg ingewikkeld, maar het kost wel even wat tijd. Ga er dus goed voor zitten. Het is namelijk wel erg belangrijk! Mocht je als ondernemer geen RI&E hebben, kun je op de vingers worden getikt door de SZW. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat je een goed ongevallen formulier hebt. De meest voorkomende risico’s bij een (bijna) incident of ongeval zijn:

1. Financieel risico. Je kunt zowel materiele schade hebben als immateriële schade. Dat laatste wil je in alle gevallen voorkomen.

2. Imago risico. Bij letsel ongeval of erger is er risico op imagoschade. Wanneer een situatie door de media wordt opgepikt, kan dit een verkeerd beeld geven.

3. Juridisch risico. Mocht je nalatig zijn geweest, spelen juridische risico’s een grote rol.

4. Productie risico. Mocht de productie worden stilgelegd ontstaat derving. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er een claim is.

5. Veiligheidsrisico. Het risico van medewerkers staat bovenaan. Deze wil je absoluut niet op het spel zetten.

Hoe dan ook, zorg ervoor dat je snel aan de slag gaat met de RI&E. Dit kan achteraf een hoop geld besparen. Maar belangrijker, bedrijfsrisico’s worden uitgesloten.

https://www.raatwerk.nl/